Truyền thông Đức ngạc nhiên về ‘cuộc cách mạng cà phê’ ở Việt Nam

TTO - "Nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai [...]